U-center

U-center is een GGZ-instelling gespecialiseerd in psychische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen en verslavingen. We bieden klinische en ambulante behandelingen voor Nederlands en Engels sprekende cliënten. 

Videochat, bloggen en verslag leggen. 

U-care, de online behandelomgeving van U-center, is speciaal ingericht op de ambulante behandeling. Een afgeschermd portaal waar patiënten met therapeuten in contact kunnen blijven. Wanneer patiënten starten met U-care, hebben ze al volop geoefend in de klinische omgeving van Epen. Ze kunnen inloggen op een afgeschermd portaal op de website van U-center en per dag inzien wat er verwacht wordt. U-care is eenvoudig ingericht: patiënten kunnen gemakkelijk hun weg vinden naar de blogs en videochats.  Videochat heeft als voordeel ten opzichte van een telefoongesprek dat meer non-verbale signalen kunnen worden opvangen. Daarnaast is het voor therapeuten mogelijk om dingen met elkaar uit te wisselen via de camera, zoals een schema of een tekening. Na het eerste telefonische gesprek schrijft de betreffende therapeut een kort verslag in U-care, zodat patiënten dit kunnen teruglezen. Er is dan meteen contact gemaakt via U-care, wat voor de patiënt een extra uitnodiging kan zijn om te gaan bloggen. De ervaringen met bloggen zijn goed. De drempel om ervaringen op te schrijven blijkt laag. Het blogarchief van een specifieke patiënt, dat in U-care staat, biedt volop aanknopingspunten voor de videochat-sessies en de verdere behandeling.

Blended therapy

Project Manager e-health Tom Schiphof: ‘Wij gaan een stap verder, doordat we blended therapy – een combinatie van live en online contacten zoals blog, videochat en groepsbijeenkomsten – opnemen in de behandeling.' Van de behandelperiode van veertien weken bij U-center zijn zeven weken ambulant. ‘Hieronder valt ook de blended therapy’, aldus Schiphof. ‘We staren ons niet blind op die online component. In principe is hij integraal onderdeel van de behandeling. Wie er om wat voor reden dan ook niks mee kan, bieden we een alternatief programma.’ 

"Door middel van e-health kunnen we in contact blijven met onze cliënten op een efficiënte en laagdrempelige manier. Hiermee voorkomen we dat cliënten voor elke afspraak naar Driebergen moeten reizen. Daardoor is de behandeltrouwheid van de cliënten groot."

Tom Schiphof, Project Manager e-health bij U-center

Frequentie

e-Health sluit maatwerk niet uit, stelt Schiphof. ‘We laten het van de problematiek van de patiënt afhangen hoe vaak er online of live contact is met de behandelaar. De intensiteit van de behandeling neemt zoals gewoonlijk geleidelijk af. Zo nodig wijken we daar van af. Ons doel is de patiënt te helpen omgaan met zijn nieuwe leven, en te voorkomen dat hij bij thuiskomst in een gat valt.’

Meerwaarde

Schiphof: ‘Met blended therapy is de behandeling op afstand goed voort te zetten. De kracht van bloggen is bijvoorbeeld dat de patiënt zijn moment kan kiezen. Hij kan in relatieve rust en anonimiteit over zijn leven schrijven. De behandelaar krijgt soms meer mee dan wanneer er sprake zou zijn van een wekelijkse bijeenkomst in een behandelkamer. Een ander voordeel is de transparantie. De patiënt kan alles inzien; niet alleen zijn eigen bijdrage maar ook die van de behandelaar.’

Dichterbij de patiënt

Schiphof: ‘Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat blended therapy effect heeft. Wij merken de kracht ervan in de praktijk. Patiënten worden in Epen voorbereid op het ambulante behandeltraject. Ze leren videochatten en bloggen. Hoe lager de drempel na de klinische opname, hoe groter de kans op actieve deelname. Blogs en videochat geven behandelaars een goed beeld van de thuissituatie. Hierdoor kan in sommige gevallen een terugval vroeg ontdekt worden.’ Regterschot: ‘Blended therapy is een goed middel, geen doel. We gaan uit van wat de patiënt nodig heeft. Als hij niets met u-care kan, houden we daar niet krampachtig aan vast.’

Verandert de praktijk van een behandelaar?

Schiphof: ‘Jazeker, U-care is iets heel anders dan face-to-face contact in de behandelkamer. Het geschreven woord geeft moeilijker inzicht in een grapje, zoals een lach of nuancerend handgebaar dat doet. Bij videochat spelen weer andere factoren. Er kunnen misverstanden ontstaan en daar zijn onze therapeuten zich goed bewust van. We besteden hier in de opleiding van onze behandelaars veel aandacht aan.’

Wat zijn de toekomstplannen?

Schiphof: 'We blijven innovatieve online toepassingen ontwikkelen. We zijn nu bezig U-care verder te verbeteren, door e-health gedurende de klinische behandeling te integreren.'  


‘Patiënten hebben er baat bij én behoefte aan.' 

U-care

Meer klanten van NewHealth Collective

Brijder

Verslavingszorg

meer info

Prestum.nl

Online platform voor mentale training en begeleiding 

Meer info