thema Stemming

Een veelheid aan instrumenten en modules staat ter beschikking voor de behandeling van stemmingsklachten. Instrumenten als 'de 5 G's' en de monitoren zijn een hulpmiddel voor uitleg en registratie en maken de behandeling efficiënt. Mindfulness is beschikbaar voor wie baat heeft bij rust en ontspanning. De door het Trimbos-instituut ontwikkelde Kleurjeleven-app is onze meest uitgebreide module, op basis van cognitieve gedragstherapie.

  • Van hulpmiddelen tot volledige behandeling
  • Blended of zelfhulp
  • Kleurjeleven: evidence-based

Depressie (CGT)

Deze module op basis van cognitieve gedragstherapie is speciaal bestemd voor mensen met een lichte depressie. 

Deze module wordt altijd gecombineerd met gesprekken met een behandelaar en verondersteld wordt dat de gehele behandeling binnen 6 maanden wordt afgerond.

Introductie Depressie

Deze module bestaat uit informatie over de diagnose en een oefening om de persoonlijke doelen en hulpvraag te specificeren. Er is tevens aandacht voor G-schema's en de cliënt beschikt over een dagboek.

Deze module is bedoeld om voorafgaand aan, of tijdens de intakefase te worden ingezet. 

Lichttherapie

Voor mensen die last hebben van een winterdepressie. Met behulp van een vragenlijst en na overleg met een behandelaar wordt het beste tijdstip voor de start van de lichttherapie vastgesteld. Na de start wordt het effect bijgehouden.

De combinatie van lichttherapie en aanvullende gesprekken kan in circa 4 weken worden afgerond.

Depressie

Na een zelftest komen de volgende thema's inclusief oefeningen aan de orde: vicieuze cirkel van depressie; activiteiten; verband tussen gedrag, gevoel en gedachten; denkfouten.

Deze module duurt circa 6 weken en biedt aan het eind de gelegenheid thema's verder uit te diepen met de behandelaar.

Onderdeel van de basisset

Meer info

Kleurjeleven

Kleurjeleven een mobiele app richt zich in 8 lessen op het verbeteren van de stemming, verminderen van stress- en spanningsklachten en piekeren. Kleurjeleven is gemaakt door de psychologen van het Trimbos-instituut en de effectiviteit is aangetoond.

Kleurjeleven kan begeleid of onbegeleid worden ingezet. 

Kleurjeleven is een downloadbare app voor op je smartphone of tablet. 

Meer info

Depressie - IPT

Module op basis van interpersoonlijke therapie, waarbij na inzet van een levenslijn en sociaal netwerkoverzicht uit de vier focussen van deze therapievorm kan worden gekozen: rouw, rolverandering, conflict of relatietekort.

De module kent geen vooraf vastgestelde tijdsduur.

Depressie 55+

Een module op basis van cognitieve gedragstherapie gericht op de doelgroep 55+ met een lichte tot matige depressie. De belangrijkste thema's en technieken uit de cognitieve gedragstherapie komen in deze module aan de orde.

De tijdsduur van deze module is variabel.

Depressie en Middelengebruik

Een module voor wie in behandeling is voor verslavingsproblematiek en tevens last heeft van depressieve klachten, op basis van cognitieve gedragstherapie.

Deze module wordt altijd aangeboden in combinatie met gesprekken met een behandelaar.

Depressie (Jeugd)

Een module voor jongeren met een dysthyme of depressieve stoornis en een gemiddeld intelligentieniveau. De module bestaat uit psycho-educatie,  opdrachten en dagboekformulieren die met een behandelaar worden besproken.

Deze blended module duurt circa 6 weken en is beschikbaar voor de doelgroep 13-17 jaar en 18 jaar en ouder.

De 5 G's

Dit instrument wordt gebruikt als registratiemiddel om er bij een specifieke gebeurtenis op eenvoudige wijze achter te komen welke gedachten gekoppeld zijn aan welke gevoelens.

De 5 G's is gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie en kan onbeperkt worden gebruikt.

Onderdeel van de basisset

meer info

Gedragsexperiment

Het instrument Gedragsexperiment kan worden ingezet om de problematische manier te corrigeren waarop een client zichzelf en zijn omgeving evalueert. 

Dit instrument maakt gebruikt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en kan onbeperkt worden ingezet.

Onderdeel van de basisset

meer info

Mindfulness

In combinatie met een (online) behandeling kan mindfulness helpen om beter te ontspannen en meer in het hier en nu te leven. Deze module is gebaseerd op een mindfulness-based cognitieve therapie.

De module wordt blended ingezet en neemt circa 9 weken in beslag.

Dagboek

Dit online dagboek biedt een cliënt de mogelijkheid om ervaringen, gevoelens en klachten dagelijks vast te leggen om daarmee inzicht te krijgen in gedachten, gevoel en gedrag.

Dit instrument is onbeperkt beschikbaar en wordt ingezet als hulpmiddel binnen een behandeling.

Onderdeel van de basisset

meer info

Piekeren

Rondom het thema Piekeren zijn meerdere modules beschikbaar, meestal gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en voorzien van tips en oefeningen.

Deze modules vindt u terug op de themapagina 'Piekeren'.

meer info

Monitor: Stemming

In deze registratietool kan een cliënt dagelijks registreren hoe hij zich voelt. Dit instrument is onbeperkt beschikbaar en wordt ingezet als hulpmiddel binnen een behandeling.

Er zijn ook monitoren beschikbaar voor de thema's activiteit, bewegen, cannabis en stemming.

meer modulethema's  

Piekeren

6 modules

meer info

Leefstijl

11 modules

meer info

zelfbeeld

3 modules

meer info