Opkomen voor Jezelf

Deze module leert om beter voor jezelf op te komen, met respect voor de ander: assertiviteit. De module maakt op heldere wijze duidelijk hoe je voor jezelf kunt opkomen, zonder daarbij een ander te kwetsen. Naast uitleg wordt er in de module Opkomen voor Jezelf veel geoefend. Zo krijgt de deelnemer deze vaardigheid snel onder de knie.

Voor wie? 

Voor volwassenen die het lastig vinden om op te komen voor zichzelf. 

Begeleid of zelfstandig

De module 'Opkomen voor Jezelf' kan zelfstandig worden gevolgd. Maar wordt vaak gecombineerd met andere modules of behandelingen.

Opbouw module

 • Introductie assertiviteit
 • Vragenlijst 'hoe assertief   ben ik'
 • Omgaan met lastige situaties
 • Situaties schema
 • Praktische tips
 • Assertiever worden
 • Vragenlijst 'hoe assertief ben ik nu'. 

Assertiever in zes stappen

De module bestaat uit een introductie en vier korte hoofdstukken rondom een thema. Aan de orde komen onder andere welke gedragsstijlen er zijn. Aan het eind is er een evaluatie. De module is voor iedereen te volgen en omdat er ook veel geoefend wordt met de stof zullen de informatie en tips makkelijk onthouden blijven. 

Voortgang meten

Een korte vragenlijst die zowel vooraf als achteraf wordt ingevuld laat zien hoe de stand van zaken is op het gebied van assertiviteit, en welke winst er al behaald is na afloop van de module.    

Kenmerken

 • Zelfstandige module
 • Informatie en praktische tips
 • Vragenlijsten en oefeningen
 •  Geschikt voor smartphone, tablet en computer 


Thema: Sociale VaardighedenMeer weten?

Vragen over deze module en hoe dit past in jouw praktijk? Neem contact op met onze psycholoog Frank Koster
070-3142495

Neem contact op

Meer thema's

Stemming

15 modules

Meer info

Verslaving

13 modules

Meer info

Leefstijl

11 modules

Meer info