Thema Leefstijl

Binnen het thema Leefstijl passen verschillende onderwerpen, zoals bewegen, voeding, en ontspannen. Voor deze onderwerpen zijn allerhande modules en trainingen beschikbaar. Maar ook een onderwerp als zingeving past bij dit thema en komt onder andere aan bod in de door het Trimbos-instituut ontwikkelde app Psyfit. 

  • Bewegen, voeding, ontspannen
  • Zingeving
  • Psyfit: evidence-based app

Psyfit

Met 6 losstaande modules streeft Psyfit ernaar het psychisch welbevinden te vergroten. Er is aandacht voor onder andere relaties, (positieve) gedachten, zingeving en ontspanning. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, mindfulness en positieve psychologie. 

De zes korte modules van Psyfit kunnen los of in combinatie worden gevolgd. Psyfit is gemaakt door de psychologen van het Trimbos-instituut en de werking is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Psyfit is een downloadbare app voor op je smartphone of tablet.

Meer info

Zinvol Leven

Deze module is voor volwassen patiënten die in behandeling zijn en als gevolg van psychiatrische kwetsbaarheid kampen met zingevingsproblemen. Daarbij spelen vragen als: Wat is zinvol om te doen?, Wat maakt mijn leven zinvol? De module is gericht op patiënten die in staat zijn om zelfstandig te reflecteren over zichzelf en hun situatie.

Deze module wordt alleen aangeboden aan patiënten die voor psychiatrische problematiek in behandeling zijn en neemt circa 6 weken in beslag.

Bewegen

Deze module ondersteunt de cliënt bij het ontwikkelen en onderhouden van één van de basisvoorwaarden van een gezonde leefstijl, namelijk bewegen. 

Deze module kan geheel zelfstandig worden gevolgd en neemt afhankelijk van de situatie 4 tot 16 weken in beslag.

Onderdeel van de basisset

meer info

Ontspannen

Deze module helpt om te gaan met spanningsklachten: waar heeft de spanning mee te maken en hoe kan de cliënt zijn of haar aandacht weer op andere dingen richten en spanning loslaten? De module maakt onder meer gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Deze module kan zelfstandig worden gevolgd, maar ook als onderdeel van een blended behandeling en neemt circa 4 weken in beslag.

meer info

Rust, Reinheid, Regelmaat

Deze module is voor ouders van kinderen met gedragsproblemen. In deze module krijgen ouders opvoedingstips waarmee de kans dat hun kind gewenst gedrag gaat laat zien, zo groot mogelijk wordt.

Deze psycho-educatieve module kan zelfstandig worden doorlopen.

meer info

Monitor: Bewegen

Dit is een registratie-instrument waarin de cliënt bijhoudt hoeveel en wanneer hij lichaamsbeweging heeft gehad. Er zijn ook monitoren beschikbaar op het gebied van activiteit, alcohol, stemming en cannabis.

De monitor Bewegen is voor zowel cliënt als behandelaar een hulpmiddel bij de behandeling.

Leefstijltraining Jeugd: Alcohol

Een kortdurende, geprotocolleerde behandeling voor jongeren die gericht is op het veranderen van het alcoholgebruik. Deze module is gebaseerd op een evidence-based leefstijltraining.

Dit is een blended module: online sessies worden afgewisseld met gesprekken met een behandelaar. De module wordt dan in circa 10 weken afgerond.

Leefstijltraining Jeugd: Gamen

Een kortdurende, geprotocolleerde behandeling voor jongeren die gericht is op het veranderen van het gaming- of gokgedrag. Deze module is gebaseerd op een evidence-based leefstijltraining.

Dit is een blended module: online sessies worden afgewisseld met gesprekken met een behandelaar. De module wordt dan in circa 10 weken afgerond.

Stoppen met roken

Online ondersteuning, waarin mensen worden begeleid bij het stoppen met roken of minderen met roken.

Deze module maakt onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is bedoeld om zelfstandig te worden gevolgd.

Introductie Eetstoornissen

De module bestaat onder andere uit een algemeen welkom, uitleg over de diagnose en een oefening om de persoonlijke doelen en de hulpvraag te specificeren. Tevens is er een dagboekfunctie en een registratie-oefening. 

Deze module kan worden ingezet voorafgaand aan, of tijdens de intakefase. 

Introductie Seksuologie

De module bestaat onder andere uit een algemeen welkom, uitleg over de diagnose en een oefening om de persoonlijke doelen en de hulpvraag te specificeren. Tevens is er een dagboekfunctie en een registratie-oefening. 

Deze module kan worden ingezet voorafgaand aan, of tijdens de intakefase. 

Minder Drinken

 Minderdrinken is een cursus in de vorm van app voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen of helemaal willen stoppen met drinken. Minderdrinken is ontwikkeld door de specialisten van het Trimbos-instituut.

De cursus is zowel zelfstandig als met (anonieme) begeleiding te volgen. 

Minderdrinken is een downloadbare app voor op je smartphone of tablet. 

Meer info

meer modulethema's  

Verslaving

13 modules

meer info

Stemming

15 modules

meer info

Zelfbeeld

3 modules

meer info