Thema Leefstijl

Binnen het thema Leefstijl passen verschillende onderwerpen, zoals bewegen, voeding, en ontspannen. Voor deze onderwerpen zijn allerhande modules en trainingen beschikbaar. Maar ook een onderwerp als zingeving past bij dit thema en komt onder andere aan bod in de app Psyfitter. 

  • Bewegen, voeding, ontspannen
  • Zingeving
  • Psyfitter: evidence-based app

Ontspannen

Deze module helpt om te gaan met spanningsklachten: waar heeft de spanning mee te maken en hoe kan je je aandacht weer op andere dingen richten en spanning loslaten? De module maakt onder meer gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Deze module kan zelfstandig worden gevolgd, maar ook als onderdeel van een blended behandeling en neemt circa 4 weken in beslag.

NewHealth Collective-module

meer info

Rust, Reinheid, Regelmaat

Deze module is voor ouders van kinderen met gedragsproblemen. In deze module krijgen ouders opvoedingstips waarmee de kans dat hun kind gewenst gedrag gaat laat zien, zo groot mogelijk wordt.

Deze psycho-educatieve module kan zelfstandig worden doorlopen.

NewHealth Collective-module

meer info

Monitor: Bewegen

Dit is een registratie-instrument waarin je bijhoudt hoeveel en wanneer je lichaamsbeweging hebt gehad. Er zijn ook monitoren beschikbaar op het gebied van activiteit, alcohol, stemming en cannabis.

De monitor Bewegen is voor zowel cliënt als behandelaar een hulpmiddel bij de behandeling.

NewHealth Collective-module

Bewegen

Deze module ondersteunt je  bij het ontwikkelen en onderhouden van één van de basisvoorwaarden van een gezonde leefstijl, namelijk bewegen. 

Deze module kan geheel zelfstandig worden gevolgd en neemt afhankelijk van de situatie 4 tot 16 weken in beslag.

NewHealth Collective-module

meer info

Minderdrinken

Minderdrinken is een cursus in de vorm van app voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen of helemaal willen stoppen met drinken. Minderdrinken is op effectiviteit onderzocht door het Trimbos Instituut.

De cursus is zowel zelfstandig als met (anonieme) begeleiding te volgen. 

Minderdrinken is een downloadbare app voor op je smartphone of tablet. 

NewHealth Collective-app

Meer info

Psyfitter

Met 6 losstaande modules streeft Psyfitter ernaar het psychisch welbevinden te vergroten. Er is aandacht voor onder andere relaties, (positieve) gedachten, zingeving en ontspanning. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, mindfulness en positieve psychologie. 

De zes korte modules van Psyfitter kunnen los of in combinatie worden gevolgd. Psyfitter is op effectiviteit onderzocht door het Trimbos Instituut.

Psyfitter is een downloadbare app voor op je smartphone of tablet.

 NewHealth Collective-app 

Meer info

Chronische aandoening

Deze module is ontwikkeld in opdracht van Stichting Mirro. De module biedt informatie, tips en oefeningen om te leren omgaan met je chronische aandoening. De inhoud van deze module is ontwikkeld door Corine Bravenboer – Bosland en Maike Pastor. Corine werkt als zelfstandige voor het onderwijs en is eigenaresse van Creëdu. Tevens is Corine ervaringsdeskundige omdat zij het Hypermobiliteitssyndroom heeft. Content schrijfster Maike is ergotherapeut en orthopedagoog bij  Revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Ontwikkeld door Stichting Mirro 

Meer info

Relatieproblemen

In de meeste relaties zijn er periodes dat het wat minder soepel loopt. Deze module biedt handvatten om je relatie gezond te houden.  Deze module is ontwikkeld in opdracht van Stichting mirro. De inhoud van deze module is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. 

Ontwikkeld door Stichting Mirro  

Meer info

Rouw

De module is ontwikkeld voor mensen die een rouwproces doormaken door het overlijden van een naaste. Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken.

Deze module helpt je steun en richting te vinden in je rouwproces. De inhoud van deze module is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

Ontwikkeld door Stichting Mirro 

meer info

Scheiding

Deze module is ontwikkeld in opdracht van Stichting Mirro. De inhoud van deze module is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruikgemaakt van de actuele inzichten uit wetenschap en praktijk op het gebied van de ontwikkelingspsychologie, hechting, verliesverwerking, ouderschap na scheiding, partnerrelaties en conflicthantering.

Ontwikkeld door Stichting Mirro

Meer info

Werkstress

De module is ontwikkeld voor mensen die last hebben van werkstress.  Deze module is ontwikkeld in opdracht van Stichting Mirro. De inhoud van deze module is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het ontwikkelen van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. 

Ontwikkeld door Stichting Mirro 

Meer info

Leefstijltraining Jeugd: Alcohol

Een kortdurende, geprotocolleerde behandeling voor jongeren die gericht is op het veranderen van het alcoholgebruik. Deze module is gebaseerd op een evidence-based leefstijltraining.

Dit is een blended module: online sessies worden afgewisseld met gesprekken met een behandelaar. De module wordt dan in circa 10 weken afgerond.

Ontwikkeld door Brijder Jeugd

Leefstijltraining Jeugd: Gamen

Een kortdurende, geprotocolleerde behandeling voor jongeren die gericht is op het veranderen van het gaming- of gokgedrag. Deze module is gebaseerd op een evidence-based leefstijltraining.

Dit is een blended module: online sessies worden afgewisseld met gesprekken met een behandelaar. De module wordt dan in circa 10 weken afgerond.

Ontwikkeld door Brijder Jeugd

Stoppen met roken

Online ondersteuning, waarin mensen worden begeleid bij het stoppen met roken of minderen met roken.

Deze module maakt onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is bedoeld om zelfstandig te worden gevolgd.

Ontwikkeld door Brijder

Introductie Eetstoornissen

De module bestaat onder andere uit een algemeen welkom, uitleg over de diagnose en een oefening om de persoonlijke doelen en de hulpvraag te specificeren. Tevens is er een dagboekfunctie en een registratie-oefening. 

Deze module kan worden ingezet voorafgaand aan, of tijdens de intakefase. 

Ontwikkeld door PsyQ

Introductie Seksuologie

De module bestaat onder andere uit een algemeen welkom, uitleg over de diagnose en een oefening om de persoonlijke doelen en de hulpvraag te specificeren. Tevens is er een dagboekfunctie en een registratie-oefening. 

Deze module kan worden ingezet voorafgaand aan, of tijdens de intakefase. 

 Ontwikkeld door PsyQ

meer modulethema's  

Verslaving

13 modules

meer info

Stemming

15 modules

meer info

Zelfbeeld

3 modules

meer info