Thema Autisme

Er zijn verschillende e-healthmodules beschikbaar rondom het thema Autisme, zowel voor de cliënt zelf als voor diens omgeving. Speciale aandacht verdient de KickASS-game. Deze game is ontwikkeld samen met cliënten en geeft de cliënt niet alleen op zeer interactieve wijze inzicht, er wordt ook volop geoefend met lastige situaties.  


Kick-ASS

KickASS is een applied game voor adolescenten met een ASS. De game is ontwikkeld met behandelaren en cliënten, en kan worden ingezet voor o.a. het oefenen van sociale situaties, en inzicht krijgen in en het werken aan eigen ontwikkeldoelstellingen.

Deze psycho-educatiemodule wordt blended ingezet.

Ontwikkeld door Elab (CEA)

Anders Boos Zijn

Module voor kinderen van 10-12 jaar met een ASS. Met deze training leren kinderen wat hun helpt om minder vaak boos te worden en leren ze op een handige manier reageren als ze een keer boos zijn.

Deze module wordt blended ingezet.

Ontwikkeld door Leo Kannerhuis

Autisme, wat is dat?

Deze module is voor jongeren met autisme die zelf enigszins kunnen aangeven tegen welke problemen ze aanlopen. Zij leren hier wat autisme inhoudt en hoe zij het bij zichzelf kunnen herkennen. 

Deze module is beschikbaar in versies voor de leeftijdsgroepen 8-10 jaar; 11-12 jaar; 13-17 jaar en 18 jaar en ouder.

Ontwikkeld door Youz

Oudercursus Autisme

Voor ouders van kinderen met autisme. De module bestaat uit psycho-educatie. Er zijn modules beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 0-6 jaar; 7-12 jaar en 13-17 jaar.

Deze module is blended: online in combinatie met groepssessies.

Ontwikkeld door Leo Kannerhuis

Meer thema's

ADHD

5 modules

Meer info

Sociale Vaardigheden

4 modules

Meer info

Zelfbeeld

3 modules

Meer info