thema ADHD

Rondom het thema ADHD zijn verschillende modules beschikbaar. In de meeste gevallen zijn deze modules bedoeld om in te zetten in een blended variant. Dat wil zeggen: online sessies, afgewisseld met gesprekken met een therapeut. 


ADHD en middelengebruik

Voor mensen met ADHD die hun middelengebruik onder controle willen brengen, aan de hand van informatie, tips en opdrachten. Er worden doelen gesteld en gewerkt aan een betere dagstructuur. Maar ook zaken als financiën en uitstelgedrag komen aan de orde. 

Deze module is blended: online afgewisseld met gesprekken met een psycholoog.

Ontwikkeld door Brijder

Oudercursus ADHD

Deze module is voor ouders van kinderen tussen de 6 en 21 jaar met ADHD. In de module wordt stilgestaan bij allerhande zaken rondom de opvoeding. De module bestaat uit psycho-educatie en kan in circa 4 weken worden afgerond.

De online delen van deze module worden afgewisseld met groepsessies.

Ontwikkeld door Youz

Oudertraining ADHD

Deze module is voor ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud met ADHD. Ouders krijgen een training in hoe zij om kunnen gaan met het gedrag van hun kind.   De module bestaat uit psycho-educatie en neemt 8 à 10 weken in beslag.

Deze module is blended: online afgewisseld met gesprekken met een psycholoog.

Ontwikkeld door Youz

ADHD Coaching

Geschikt voor mensen met lichte tot matige ADHD-klachten die hiervoor gebruik maken van medicatie. Doel van de module is het aanleren van praktische vaardigheden op het gebied van doelen stellen en realiseren. Hierbij is veel aandacht voor de rol van negatieve gedachten en het veranderen hiervan. 

De module is blended en neemt circa 3 maanden in beslag.

Ontwikkeld door Psyq

Introductie ADHD

Deze module bestaat uit een algemeen welkom en een uitleg over wat de diagnose ADHD inhoudt. Bovendien is er een oefening om de persoonlijke doelen en hulpvraag te specificeren. Verder is er een dagboekfunctie en een registratie-oefening.

Deze module is bedoeld om in te zetten voorafgaand aan of tijdens de intakefase.

Ontwikkeld door Psyq

Meer thema's

Autisme

4 modules

Meer info

Leefstijl

11 modules

meer info

Verslaving

14 modules

meer info