Kleur je leven

Deze module laat zien hoe somberheidsklachten ontstaan en hoe de cirkel van negatieve gedachtes doorbroken kan worden. De deelnemer gaat vervolgens intensief aan de slag met oefeningen. Het vastleggen van activiteiten en het (weer) plannen van nieuwe, leuke activiteiten is een belangrijk onderdeel. Omdat ook gedachten een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van sombere gevoelens leert de deelnemer een techniek om negatieve  gedachten op te sporen en te veranderen. 

Voor wie? 

 De module depressie is bedoeld voor volwassenen met lichte tot zware depressieve klachten.  

8 Lessen

 • Wat ga je leren?
 • Denken en doen: Leuke dingen en werken aan niet-helpende gedachten. 
 • Ontspannen: Ongezonde spanning herkennen en verminderen door ontspanning. 
 • Contact met anderen: Contact met anderen, meer contact maken. 
 • Helpend denken: Gedachten ombuigen naar helpende gedachten, en het verminderen van piekeren.
 • Assertiviteit: Voor jezelf opkomen en het inzetten van helpende gedachten
 • Communiceren: Opkomen voor jezelf en communicatietechnieken.
 • De toekomst: Terugblik op de cursus en somberheidsklachten en preventie van terugval.

Onderdeel van je behandeling

Kleurjeleven wordt ingezet als hulpmiddel bij een behandeling voor een depressieve stoornis. Dat komt de effectiviteit van de behandeling ten goede: de lessen in de app ondersteunen de face-to-face gesprekken. Omdat kleurjeleven gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie zal iedere psycholoog makkelijk de inhoud van kleurjeleven kunnen inpassen in de eigen behandeling. Onderdelen als een gedachtendagboek, oefenen met het herkennen van denkfouten, herstructureren van gedachten en aandacht voor aangename activiteiten benadrukken het belang hiervan zoals dat ook al in de face-to-face gesprekken wordt besproken. 

De Kleurjeleven app zorgt op die manier voor tijdwinst en verhoging van de effectiviteit van de behandeling: technieken die in de gesprekken worden aangeboden, kunnen met de Kleurjeleven app worden herhaald en geoefend.  
 

Kenmerken

 • Vermindert lichte tot matige depressieve klachten.
 • 8 lessen bestaand uit: oefeningen, video's geluidsfragmenten en zelftests.
 • Stemmingsdagboek
 • Praktische snelle oefeningen voor een directe verbetering. 
 • Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. 
 • Zowel zelfstandig als begeleid aan te bieden.
 • Voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten.
 • Bewezen effectief.

Meer weten of een kijkje nemen?

Meer weten over het inzetten van de app binnen jouw organisatie of wil je een kijkje nemen? Vraag vrijblijvend een demo account aan.  

Neem contact op

Henno van den Ende 070 3142495 

Zelf een kijkje nemen? 

Om een demo van de app te krijgen heb je een aanmeldcode nodig. Neem contact met ons op om een aanmeldcode te krijgen