Persbericht

<
>

PERSBERICHT

NewHealth Collective koopt Mentalshare Direct

Den Haag, 6 september 2016

Op maandag 5 september heeft NewHealth Collective, een van de grootste aanbieders van e-health in de basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, de overname gerealiseerd van Mentalshare Direct. Mentalshare Direct biedt gespecialiseerde wetenschappelijk onderbouwde online behandelmodules voor geestelijke gezondheidszorg, voornamelijk in de eerste lijn.

Met de overname van Mentalshare Direct geeft NewHealth Collective invulling aan zijn strategie om met innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten zorgaanbieders te faciliteren om hun patiënten ook via het internet te kunnen helpen.  Met de samenvoeging kan NewHealth Collective de hele GGZ sector voorzien van e-health producten, van preventie en psychische hulp in de eerste lijn bij de huisarts, tot behandeling van meer complexe psychische problemen door gespecialiseerde instellingen.

Mentalshare Direct zal per direct deel uit gaan maken van de NewHealth Collective-organisatie, die vanaf nu zorg zal dragen voor de distributie en verdere ontwikkeling van het Mentalshare Direct-aanbod, met daarin onder andere door het Trimbos-instituut ontwikkelde producten als Kleur Je Leven, Psyfit en Minder Drinken. De samenwerking met het Trimbos-instituut voor doorontwikkeling van deze producten en wetenschappelijk onderzoek wordt met NewHealth Collective voortgezet.

 
Frank Verhoef: “We zijn heel blij met onze nieuwe collega’s en hun klanten. Met de overname van Mentalshare Direct realiseren wij een verdere groei van onze onderneming en verbreden wij onze kennis en expertise. De schaalvergroting en de samenwerking met het Trimbos-instituut geven ons de mogelijkheid om voor onze klanten nog meer hoogwaardige, evidence based online diensten te ontwikkelen, met name gericht op vroegtijdige signalering en behandeling.”
 

Samen met de klanten van zowel NewHealth Collective als Mentalshare Direct wordt verder gewerkt aan een toekomst met e-health producten waarmee de regie over het mentale welzijn steeds meer naar de burger zal verschuiven, en hulpverleners, coaches en trainers samen met hun cliënten werken aan het verbeteren van gezondheid, fitness en welzijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NewHealth Collective
Frank Verhoef, Directeur
070 - 314 24 95
info@newhealthcollective.nl

Mentalshare Direct
Luc Kruip, directeur
030 - 297 11 98
info@mentalsharedirect.nl