Kwaliteitscheck module

<
>

"Quality is not an act, it is a habit"

Aristoteles zei dit 2350 jaar geleden en zijn woorden hebben niet aan kracht ingeboet.      Integendeel: het afgelopen jaar heeft NewHealth Collective met Parnassia Groep, een kwaliteitsinstrument opgezet en geïmplementeerd.

In de basis is het een simpele vragenlijst gecombineerd met gebruikscijfers, cliënt-tevredenheidmetingen en effectmetingen. De vragenlijst geeft geen score of uitslag, maar biedt overzicht aandachtspunten voordat je de module implementeert. Een belangrijk onderdeel van de vragenlijst is het opgeven van doelen van de module zoals het aantal actieve cliënten en een tevredenheidscijfer. De gebruikersdata, tevredenheid en effect worden naast de gestelde doelen gezet. De modules die langs de meetlat gelegd worden krijgen vervolgens een kwaliteitsoordeel.

Inmiddels is al 60% van alle modules van de Parnassia Groep beoordeeld. Modules die een 'onvoldoende' scoren

worden gedeactiveerd. Voor de overige modules kijken we hoe we de meest optimale kwaliteit kunnen behalen. Op deze manier streven wij ernaar om de kwaliteit van onze modules up-to-date, relevant en van hoge kwaliteit te houden!

 

Meer informatie? Download hier de presentatie die Mirjam van Orden (onderzoeker Parnassia Groep) en Maarten Zandveld (NewHealth Collective)  gaven bij Inpreze.